nice header
 • Home
 • Aanstellingsbeleid

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

 

Stichting De TechniekFabriek werkt met kinderen. En dit vinden wij een serieuze aangelegenheid. Misbruik van kinderen, in welke vorm dan ook, willen we voorkomen. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij alleen met geschikte vrijwilligers werken.

De Stichting heeft daarom in haar statuten opgenomen dat zij een gedragscode hanteert voor de omgang met kinderen om verschillende vormen van misbruik te voorkomen.

Daarbij hanteert de Stichting de volgende voorwaarden bij het aannemen van vrijwilligers:

 1. Alle potentiele vrijwilligers hebben voor aanname een individueel gesprek met een bestuurslid van Stichting De TechniekFabriek. In dit gesprek komen aan de orde:
  • Motivatie van de vrijwilliger om bij De TechniekFabriek te komen werken;
  • Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
  • Het belang dat de Stichting hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen en vrijwilligers;
  • Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Verplichte ondertekening gedragscode;
 2. Alle vrijwilligers werken met een Verklaring Omtrent Gedrag
 3. Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk de gedragscode.

 

PDF
Gedragscode

Gedragscode voor vrijwilligers

Het bestand wordt gedownload.