De Techniekfabriek

Techniekworkshops voor kinderen in Houten

Techniekworkshops najaar 2017

Als uw kind is geplaatst in een van de workshopreeksen Techniek van de TechniekFabriek, vindt u op deze pagina alle contactgegevens en praktische informatie over de gang van zaken.

Planning van de workshops:

 • Rood: maandag en woensdag om 15.30 uur, zaterdag om 13.30 uur
 • Geel: dinsdag om 15.30 uur
 • Blauw: woensdag om 19.00 uur
 • Start: in de week van 25 september 

Details van de workshops:

 • De reeks telt 8 workshops van 1,5 uur
 • Nieuwe locatie!
  Adres: Scherpencamp 2, in de Zevensprong (tegenover Plus supermarkt)
 • We starten in de week van 25 september
 • Geen workshops in de herfstvakantie van ma 16 t/m za 21 oktober (dus WEL op za 14 oktober!)
 • De laatste workshops zijn in de week van 20 november
 • In de week van 27 november zijn er Inhaalworkshops (voor Rood alleen op maandag, voor alle groepen).
 • Het lokaal gaat 5 minuten voor aanvang van de workshop open
 • Bekijk het voorlopige programma van de workshops

Gang van zaken

 • Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op tijd binnen zijn. Wanneer uw kind te laat is, bellen wij u direct. Als uw kind na aanvang van de les arriveert, kan het zijn dat het gedurende de opening en eerste instructie buiten het lokaal moet wachten om niet te storen.
 • De kinderen mogen geen speelgoed of mobiele telefoon meenemen in het lokaal
 • We werken met gereedschap, lijm en verf. Zorg dus voor kleding die vies mag worden en tegen een stootje kan.
 • We onderbreken elke workshop voor een korte pauze waarin we iets drinken (aanmaaklimonade of water).
 • Wilt u iets kwijt voor of na de workshop? Vraag dan naar de begeleider die op die dag het oudercontact verzorgt.
 • Wij vragen de ouders om voor aanvang van de workshop het lokaal te verlaten. Wilt u erbij blijven om uw kind gerust te stellen? Overleg dit dan tevoren met ons.

Afmelden

Als uw kind een workshop moet missen door ziekte of een andere reden meldt u hem/haar zo ruim mogelijk tevoren af, liefst via e-mail (ankie@detechniekfabriek.nu). Bij meerdere afmeldingen kunnen we soms met minder begeleiders toe, bij tijdige afmeldingen kunnen we dat goed afstemmen.
Een telefoonnummer voor last-minute afmeldingen kunt u terugvinden in de bevestigingsmail.

Afspraken en voorwaarden

Bij de aanmelding heeft u de Algemene Voorwaarden van de TechniekFabriek geaccepteerd. Enkele punten hieruit willen we graag nogmaals onder uw aandacht brengen:

 • Plaatsing van uw kind is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling op onze bankrekening uiterlijk op vrijdag 22 september.
 • Is uw betaling niet op tijd binnen? Dan geven we de plek door aan een kind op de wachtlijst. Contant betalen is niet mogelijk.
 • We vinden het erg belangrijk dat tijdens de workshops een ouder te allen tijde bereikbaar is en het kind zo nodig direct kan komen ophalen

Betaling

Deelname aan de workshopreeks kost 40€. U kunt dit bedrag overmaken op ons rekeningnummer NL04 RABO 0300 8361 71 t.n.v. Stichting de TechniekFabriek onder vermelding van de naam van uw kind en zijn/haar groep (bijv: Rood maandag).

> De TechniekFabriek is aangesloten bij de U-pas. Wilt u met de U-pas betalen? Neem dan even contact met ons op.