nice header

Over de TechniekFabriek

De TechniekFabriek: sinds 2014

De TechniekFabriek is gestart in 2014 door Annemarie van Grunsven en Ankie Persoons. Beiden waren op zoek naar “iets met techniek” voor hun kinderen. 

Waarom kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS)?

Als kind met een ASS word je op school en door hulpverlening vaak benaderd vanuit je beperking: wat kun je allemaal niet? Wat is moeilijk voor je? Waar heb je extra begeleiding bij nodig? Deze benadering is niet bevorderlijk voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van deze kinderen.
De initiatiefneemsters van De TechniekFabriek, beide moeder van een kind met een ASS, zien echter in hun kinderen ook veel talenten. Talenten die vaak onderbelicht blijven omdat de beperkingen meer aandacht krijgen.

Veel kinderen met een ASS hebben juist een bijzonder talent en inzicht op het gebied van techniek. Dit talent krijgt op school helaas te weinig aandacht, omdat vrijwel alle schoolvakken op taal gericht of gebaseerd zijn. Wie niet sterk is in taal, is al gauw in het nadeel.

We zijn ervan overtuigd dat een groep die bestaat uit kinderen met en zonder een ASS bevorderlijk is voor onderling contact en integratie, waarbij kinderen leren om elkaars talenten te waarderen en kunnen ontdekken dat je misschien best goed kunt samenwerken met iemand die zich soms “anders” gedraagt. Kinderen leren om elkaar te helpen en elkaar te waarderen om de eigen sterke punten.

Om hun eigen kinderen, en andere kinderen, de kans te geven van deze talenten te genieten en ze verder te ontwikkelen zijn deze moeders gestart met het opzetten van De TechniekFabriek. Er kwam al snel een derde bestuurslid bij: Ronald Verbeek. En daarnaast wordt De TechniekFabriek gedraaid door zo’n 45 vrijwilligers.

2017: start Techniek voor basisscholen

De TechniekFabriek ziet het plezier dat kinderen beleven aan techniek. Zij gunt het dan ook alle kinderen om kennis te maken met techniek.

Vanaf 2020 moeten alle basisscholen technieklessen aan leerlingen aanbieden (Rijksoverheid, Techniekpact 2020). De TechniekFabriek start daarom een pilot om hierop in te kunnen spelen.

In het schooljaar 2016-2017 willen wij gaan samenwerken met basisscholen uit Houten om op onze eigen locatie technieklessen aan te bieden aan klassen tijdens schooluren. Basisschoolkinderen moeten vanaf 2020 technieklessen tijdens schooluren krijgen, en wij zien hierin de uitdaging om onze kennis en ons enthousiasme in de strijd te gooien om dit voor Houten te helpen verwezenlijken. Het is onze wens om hier vanaf januari 2017 mee te gaan beginnen.

Meer lezen over de TechniekFabriek….

2016-2017

 

PDF
Over de TechniekFabriek 2016-2017

Projectbeschrijving

Het bestand wordt gedownload.
PDF
Stichting De TechniekFabriek

Uittreksel Handelsregister

Het bestand wordt gedownload.
PDF
Beleid

Beleidsplan 2016-2017

Het bestand wordt gedownload.

2015

PDF
Over de TechniekFabriek 2015-2016

Projectbeschrijving

Het bestand wordt gedownload.
PDF
Verslaglegging

Jaarrekening 2015

Het bestand wordt gedownload.
PDF
Verslaglegging

Jaarverslag 2015

Het bestand wordt gedownload.