De Techniekfabriek

Techniekworkshops voor kinderen in Houten


Een reactie plaatsen

Basis Programmeren met Scratch start op 15 april


5003 (176)Op woensdag 15 april start de TechniekFabriek Digitaal een reeks van 6 workshops Basis programmeren met Scratch.

In maart hebben we een aantal proefworkshops gegeven, tot groot enthousiasme van de kinderen (en de begeleiders). We gaan dus door!

Voor alle duidelijkheid: deze reeks is dus niet een vervolg op de proefworkshops, we behandelen hetzelfde materiaal.

De data van de 6 workshops (15.00u – 16.30u) zijn:

15 en 22 april, (3 weken meivakantie), 20 en 27 mei, 3 en 10 juni.

Kosten voor deelname:

30 euro, te voldoen via bank vóór aanvang van de workshops.

Aanmelden

Er zijn 8 plaatsen beschikbaar. U hoort uiterlijk op 13 april of uw kind geplaatst is.

Vrijwilligers

We hebben nu nèt voldoende mensen om deze workshops te kunnen geven. Als we 1 of 2 vrijwilligers meer hebben, kunnen we ook uitval vanwege ziekte of een andere calamiteit opvangen. Nu lopen we het risico dat we bij uitval van begeleiders workshops moeten annuleren.
Bent u of kent u iemand die (wat) ICT-kennis/ervaring heeft, en het leuk zou vinden om bijv 2x per maand op woensdagmiddag onze groepen mee te begeleiden? Dan horen wij het graag!!

Lees meer over deze workshops in onze eerdere blogs:

https://detechniekfabriek.nu/2015/03/05/proefworkshops-techniekfabriek-digitaal-van-start/

Wil uw kind graag meedoen? Meld het dan zo snel mogelijk aan, want het is kort dag! Op 12 april beslissen we of we voldoende deelnemers hebben om de reeks door te laten gaan.